Som udgangspunkt forsøger søgemaskinen at finde sider der indeholder alle de ord der er indtastet i din søgning. Hvis det ikke giver noget forsøger den at finde sider der indeholder et eller flere af ordene fra søgningen. Sker det bliver der vist en tekst øverst i søgeresultaterne der siger at det er den sidste metode der er brugt.

Der er flere måder du kan ændre på standardsøgningen.

 1. Brug af + og -
  Hvis du sætter et + foran et ord SKAL det ord findes på siden.
  Hvis du sætter et - foran et ord må ordet IKKE forekomme på siden.
  Eksempel: +altid -aldrig
 2. * som joker-tegn
  Hvis et søgeord ender med en * vil alle ord der starter på samme måde matche søgeordet. Eksempel: gave* (gavebod, gavepapir)
 3. ? som joker-tegn
  Hvis et søgeord indeholder ? vil ethvert bogstav der passer til den position i ordet matche søgeordet. Eksempel: b?g (bog, bag)
Alle disse teknikker kan kombineres: +alti* -al??i*

luk vinduet